Zápisy schůzí vedení MO

Rok 2023

Zápis ze schůzky dne 12.9.2023

Český rybářský svaz, z. S. MO Moravská Třebová

Zápis ze schůze ze dne 12. 9. 2023

Úvod:

Václav Pocklan svolal schůzi výboru MO Moravská Třebová dne 12. 9. 2023 18:00 na hrázi Horního Boršovského.

Přítomni:

Tomáš Alexandr, Václav Pocklan, Vojtěch Řezníček, Karel Bureš, Stanislav Vystrčil a Jan Hrubý. Dále bez možnosti hlasování Kamil Roleček a Jaroslav Křišťál.

Program schůzky:
Na hrázi byly projednány finální úpravy koruny hráze a včetně přepadu. Dále se schůze konala na rybárně v Boršově. Na dokončovací práce budou osloveny minimálně 3 firmy, o výběrové řízení se bude starat Alexandr a Hrubý.
6 PRO / 0 NE / 1 ZDRŽEL SE

Veškeré prováděné práce budou proplaceny až po převzetí zakázky a to minimálně 3 členy výboru s právem hlasovat.
7 PRO / 0 NE / 1 ZDRŽEL SE

Skupina slovující pomocí elektrického proudu naše vody, a to na základě objednávky firmy či organizace, která bude MO fakturována, bude finančně odměněna, a to 1/3 z fakturované částky.
7 PRO / 0 NE / 0 ZDRŽEL SE

Do našich vod bylo vysazeno cca 1400 kg kapra, v dohledné době bude vysazen lín a plánujeme vysazení candáta. Byl sloven chovný rybník cca 250 ks štik, ty byly vysazeny na Nový Udánský.

Konečné vyúčtování Gulášfestu po odečtení všech nákladů je zisk 26 763,- Kč.

Nevyřešené problémy z minulých schůzek
Nejsou.

Nové záležitosti
Nebylo.

Přerušení schůzky
Nebylo.

Zápis provedl--------------------     Tomáš Alexandr

 

--------------------     Václav Pocklan

 

 

Rok 2022

Zápis ze schůzky dne 17.12.2022

Český rybářský svaz, z. s. MO Moravská Třebová

Zápis ze schůzky

dne 17.12.2022

Úvod:

Václav Pocklan svolal schůzi výboru MO Moravská Třebová dne 17.12.2022 8:00 v klubovně MO.

Přítomni:

Tomáš Alexandr, Václav Pocklan, Karel Bureš, Karel Foret, Stanislav Vystrčil, Jan Hrubý a Kamil Roleček ( bez možnosti hlasování )

Program schůzky:

 

30.11.2022 odstoupil na svou žádost z pozice zástupce předsedy p. Frajvald. 17.12. byl výborem na pozici zástupce předsedy zvolen p. Křišťál.

Nevyřešené problémy z minulých schůzekNové záležitosti


Přerušení schůzky

Nebylo.

Rok 2021

Zápis ze schůzky dne 25. 11. 2021

Český rybářský svaz, z. s. MO Moravská Třebová 

Zápis ze schůzky dne 25. 11. 2021

Úvod:

Jan hrubý svolal schůzku nového výboru MO Moravská Třebová dne 25. 11. 2021 na 17:00 v klubovně MO.

Přítomni:

Tomáš Alexandr, Stanislav Básl, Karel Bureš, Petr Frajvald, Karel Foret, Zdeněk Grulich, Jan Hrubý, Václav Pocklan, Stanislav Vystrčil a Kamil Roleček (bez možnosti hlasování)

Program schůzky:

Zpráva z jednání sněmu hospodářů v Hradci Králové z 23. 11. 2021, které se účastnili a zprávu z ní podali J. Hrubý, K. Foret a S. Vystrčil.
Řešení administrativních záležitostí vzhledem ke konci kalendářního roku.
Řešení termínu prodeje náležitostí pro lov v roce 2022.

Diskuze k řešení havarijního stavu hráze Horního Boršovského rybníka.
- Rybník bude upuštěn a uzavřen vzhledem k havarijnímu stavu hráze a možnosti jejího ještě většího poškození

Nevyřešené problémy z minulých schůzek:
Zjištění ceny ohradníku k sádkám proti vydře, která v decimuje ryby.
– Nejlepší řešení je oplotit sádky, ohradník není účinný.
Zjištění stavu a možnosti opravy elektroinstalace v rybárně a stodole.
– v řešení, stodola je odpojená od elektřiny
Možnost prodeje a ceny traktoru a vlečky.
– v řešení

Nové záležitosti

Je nutné zajistit převod vlastnictví pozemku na MO, odevzdání klíčů od nástěnky, dokumentů MO a dalšího od starého výboru.

Přerušení schůzky

Nebylo.

Zápis provedl
Tomáš Alexandr

Adresa:

Image

Český rybářský svaz, z. s.
MO Moravská Třebová
Boršov 29
571 01 Moravská Třebová

Odběr novinek emailem:

Pokud máte zájem dostávat novinky z MO, vyplňte níže svoje jméno a e-mail. Potvrďte registraci ve zprávě, která Vám obratem přijde a je to. Odhlásit se můžete kdykoliv jediným kliknutím v každém e-mailu s aktualitou.