Zápisy schůzek vedení MO

Rok 2023

Zápis ze schůzky dne 29.4.2023

Český rybářský svaz, z. s. MO Moravská Třebová

Zápis ze schůzky

dne 29.4.2023

Úvod:

Václav Pocklan svolal schůzi výboru MO Moravská Třebová dne 29.4.2023 11:30 v klubovně MO.

Přítomni:

Tomáš Alexandr, Václav Pocklan, Vojtěch Řezníček, Karel Bureš Karel Foret, Stanislav Vystrčil, Jan Hrubý a Jaroslav Křišťál. Dále bez možnosti hlasování Kamil Roleček.

Program schůzky:

25.4. byla podepsána smlouva s MÚ Moravská Třebová na pronájem pozemků na odstavnou plochu vozidel členů MO u Retenční nádrže.

Seznam členů, kteří již uhradili příspěvek na opravu hráze Horního Boršovského bude uveřejněn na www stránkách. Pro identifikaci bude uvedeno příjmení, počáteční písmeno jména a rok narození.
Např. Alexandr T. 1981

Je nutná oprava rybníku Nová Ves, bude vyvoláno jednání s Lesy ČR o jeho opravě.

Z funkce zástupce hospodáře odstoupil K. Foret. Novým zástupcem hospodáře se stal Vojtěch Řezníček.
Pan Foret zůstává i nadále členem výboru s možností hlasování.


Nevyřešené problémy z minulých schůzek

Nové záležitosti


Přerušení schůzky

Nebylo.

Rok 2022

Zápis ze schůzky dne 17.12.2022

Český rybářský svaz, z. s. MO Moravská Třebová

Zápis ze schůzky

dne 17.12.2022

Úvod:

Václav Pocklan svolal schůzi výboru MO Moravská Třebová dne 17.12.2022 8:00 v klubovně MO.

Přítomni:

Tomáš Alexandr, Václav Pocklan, Karel Bureš, Karel Foret, Stanislav Vystrčil, Jan Hrubý a Kamil Roleček ( bez možnosti hlasování )

Program schůzky:

 

30.11.2022 odstoupil na svou žádost z pozice zástupce předsedy p. Frajvald. 17.12. byl výborem na pozici zástupce předsedy zvolen p. Křišťál.

Nevyřešené problémy z minulých schůzekNové záležitosti


Přerušení schůzky

Nebylo.

Rok 2021

Zápis ze schůzky dne 25. 11. 2021

Český rybářský svaz, z. s. MO Moravská Třebová 

Zápis ze schůzky dne 25. 11. 2021

Úvod:

Jan hrubý svolal schůzku nového výboru MO Moravská Třebová dne 25. 11. 2021 na 17:00 v klubovně MO.

Přítomni:

Tomáš Alexandr, Stanislav Básl, Karel Bureš, Petr Frajvald, Karel Foret, Zdeněk Grulich, Jan Hrubý, Václav Pocklan, Stanislav Vystrčil a Kamil Roleček (bez možnosti hlasování)

Program schůzky:

Zpráva z jednání sněmu hospodářů v Hradci Králové z 23. 11. 2021, které se účastnili a zprávu z ní podali J. Hrubý, K. Foret a S. Vystrčil.
Řešení administrativních záležitostí vzhledem ke konci kalendářního roku.
Řešení termínu prodeje náležitostí pro lov v roce 2022.

Diskuze k řešení havarijního stavu hráze Horního Boršovského rybníka.
- Rybník bude upuštěn a uzavřen vzhledem k havarijnímu stavu hráze a možnosti jejího ještě většího poškození

Nevyřešené problémy z minulých schůzek:
Zjištění ceny ohradníku k sádkám proti vydře, která v decimuje ryby.
– Nejlepší řešení je oplotit sádky, ohradník není účinný.
Zjištění stavu a možnosti opravy elektroinstalace v rybárně a stodole.
– v řešení, stodola je odpojená od elektřiny
Možnost prodeje a ceny traktoru a vlečky.
– v řešení

Nové záležitosti

Je nutné zajistit převod vlastnictví pozemku na MO, odevzdání klíčů od nástěnky, dokumentů MO a dalšího od starého výboru.

Přerušení schůzky

Nebylo.

Zápis provedl
Tomáš Alexandr

Adresa:

Image

Český rybářský svaz, z. s.
MO Moravská Třebová
Boršov 29
571 01 Moravská Třebová

Odběr novinek emailem:

Pokud máte zájem dostávat novinky z MO, vyplňte níže svoje jméno a e-mail. Potvrďte registraci ve zprávě, která Vám obratem přijde a je to. Odhlásit se můžete kdykoliv jediným kliknutím v každém e-mailu s aktualitou.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář