Zápis z členské schůze 25.3.2023

Účast:
přítomno 114 / omluveno 93 / neomluveno 211


Program:

 1. zahájení
 2. návrh programu a jeho schválení
 3. volba návrhové, mandátové a volební komise
 4. volba výboru na období 2022 - 2026
 5. zpráva mandátové komise o účasti členů
 6. zpráva o činnosti organizace a výboru v uplynulém období
 7. zpráva o finančním hospodaření 2021 a návrh na rok 2022. Návrh plánu práce na rok 2022.
 8. zpráva dozorčí komise
 9. diskuse
 10. hlasování o usnesení
 11. závěr

 1. Předseda Václav Pocklan, zahájil schůzi, po odkladu o 15 min. přednesl program schůze a nechal hlasovat o jejím programu. Vše bylo schváleno jednohlasně. Dále předal slovo a řízením schůze pověřil p. Grulicha.

 2. P. Grulich oznámil stavy přítomných a nepřítomných členů.

 3. Složení komisí:
  Mandátová komise: Řezníček, Bureš, Foret
  Hlasování: Pro 143 / Proti 0 / Zdrželo se 1

  Návrhová komise: Šmerda, Diviš, Belej
  Hlasování: Pro 144 / Proti 0 / Zdrželo se 0

 4. Pan Hrubý přednesl zprávu o činnosti výboru a organizace za uplynulé období a předložil plán práce na rok 2023.
  Zarybnění 2022 a plán zarybňování 2023
  Úlovkový list v našich revírech, přednesl taktéž p. Hrubý, následovala zpráva z výlovu chovných rybníků a rybníku Horní Boršovský.
 5. Pan Vystrčil hovořil o výsledcích finančního hospodaření za rok 2022 a přednesl návrh finančního rozpočtu na rok 2023. Dále přednesl zprávu dozorčí komise p. Roleček

 6. Pan Pocklan  předložil plán práce na rok 2023 a nechal hlasovat o hlavních investicích:
  Nákup Agregátu
  Hlasování:
  Pro:     144
  Proti:   0
  Zdržel se:        0

  Návrh na Mimořádný příspěvek vykamenování hráze 500 Kč
  Hlasování:
  Pro:     114
  Proti:   18
  Zdržel se:        12
  * edit 15.5.2023 - příspěvek nehradí členové do 18 let

  Sankce za neúčast na členské schůzi MO
  Hlasování:
  Pro:     134
  Proti:   6
  Zdržel se:        4

  Stanovení Náhrady za Brigády pro Mládež 15-18let 600 Kč
  Hlasování:
  Pro:     124
  Proti:   8
  Zdržel se:        12

  Následovala diskuze
 7. Pan Pocklan Upozornění členy na každoroční zdražování náležitosti v odhadu 15%
  P. Vystrčil apeloval na správné vyplnění a včasné odevzdání povolenek.

 8. Návrh na změnu Revíru Petrůvka místní voda na chovnou vodu
  Hlasování:
  Pro:     142
  Proti:   2
  Zdržel se:        0

 9. Seznámení s návrhem usnesení
  Hlasování:
  Pro: 144
  Proti: 0
  Zdržel se: 0

 10. Závěr členské schůze
  Pocklan a pan Vystrčil se rozloučili s členy a popřáli všem hodně štěstí.
 11. Schůze byla ukončena 10:30 hod.

  Zápis provedl    25. 3. 2023           
  předseda MO ČRS Mor. Třebová
  Václav Pocklan

Adresa:

Image

Český rybářský svaz, z. s.
MO Moravská Třebová
Boršov 29
571 01 Moravská Třebová

Odběr novinek emailem:

Pokud máte zájem dostávat novinky z MO, vyplňte níže svoje jméno a e-mail. Potvrďte registraci ve zprávě, která Vám obratem přijde a je to. Odhlásit se můžete kdykoliv jediným kliknutím v každém e-mailu s aktualitou.